Αντικείμενο του "Διόνυσος"
 
Τίτλος Προγράμματος:
 

Ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμης διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω χρησιμοποίησης, των οινοποιητικών αποβλήτων: Παραγωγή φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και οργανικού λιπάσματος

 
Αντικείμενο:
 
Αντικείμενο του έργου ήταν η ανάπτυξη οικονομικά συμφέρουσας διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των οινοποιητικών αποβλήτων. Στην Ελλάδα, τα απόβλητα αυτά απορρίπτονται συνήθως στο περιβάλλον, αποτελώντας εστία μόλυνσης για τις οινοπαραγωγικές  περιοχές, κυρίως λόγω του όγκου και των φυσικών προϊόντων που εμπεριέχουν. Κύριος στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη και επίδειξη μιας διαδικασίας υψηλής τεχνολογίας ανάκτησης των φυσικών πολυφαινολών υψηλής προστιθέμενης αξίας από τα απόβλητα αυτά. Τα φυσικά αυτά προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρύτατα είτε ως διατροφικά συμπληρώματα είτε ως πρώτες ύλες για βιομηχανίες τροφίμων, καλλυντικών και φαρμάκων. Η προτεινόμενη μεθοδολογία  είναι φιλική προς το περιβάλλον, αφού χρησιμοποιεί  ως διαλύτες μόνο νερό και αλκοόλη. Η τελευταία παράγεται με απόσταξη από τα απόβλητα και ανακυκλώνεται. Τέλος, το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση του εναπομείναντος υπολείμματος για τη παραγωγή ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας και/ή τη μετατροπή του υπολείμματος σε φυσικό οργανικό λίπασμα με κομποστοποίηση.